Fördelar för Greenkeepern

För de flesta låter det säkert som en lätt uppgift att planera arbetet för att hålla golfbanan i perfekt skick, men det är faktiskt ganska komplext. Greenkeepern har ett stort antal återkommande uppgifter som kan schemaläggas. Men det sker också massor av avbrott och små brådskande uppgifter som ska hanteras, och sedan spelar väder och spelarnas agerande på banan också in. Ingenium Golf erbjuder därför verktyg för att hjälpa Greenkeepern att hålla koll på banan, maskinerna och arbetsuppgifterna. Verktygen beskrivs mer detaljerat i de följande styckena.

Mäta banan och alla tekniska element

Greenkeepern får en speciell app, som används för att GPS mäta alla banelement – både de element som används i golfspel (fairway, grov, bunkrar, greener, tees, etc.) och även tekniska aspekter såsom bevattning, dränering och brunnar.

När alla element är inmätta med GPS har Greenkeeper en mycket bättre överblick, och det sparar mycket tid när man exempelvis ska hitta en kopplingsdosa, som ligger i den höga ruffen, när man har GPS-koordinaterna.

Samtidigt kommer det att bli möjligt att registrera information såsom serienummer, vilket gör det lättare att underhålla, skaffa reservdelar o.s.v.

Areaberäkningar

När hela banan är GPS-mätt kan GLFR Business beräkna varje område och Greenkeepern får således en överblick över arealen på varje green, den totala ytan av alla greener, arealer på driving rangen, etc. – all viktig information om skötsel och underhåll, och rapportering, till exempel miljöredovisning.
Jämfört med andra lösningar är GLFR Business helt unikt, speciellt i samband med ändringar eller justeringar av banan. Ändra en green, en bunker eller fairway, det är bara att GPS-mäta förändringarna, så blir arealerna beräknade automatiskt och korrekta areaberäkningar är omedelbart klara för användning.

Miljöredovisning

GLFR Business ger möjlighet att registrera varje gång Greenkeepern använder gödsel eller bekämpningsmedel.

Det är viktigt för klubben att hålla fullständig kontroll på användningen och med GLFR Business är det enkelt att registrera förbrukning, kontinuerligt övervaka förbrukning, arbeta i linje med reglerna från Environmental Protection Agency och att rapportera till myndigheterna.